Bemyndiget Censor

Betyder at BR Marine er godkendt af Søfartsstyrelsen til at være censor ved afholdelse af prøver på følgende:

Duelighedsbevis, teori og praktik

Speedbådskørekort

Så hvis du er selvstuderende, kan vi tage dig op til prøve og du får bedømmelsen med det samme.

 

nærmere oplysninger: borge@brmarine.dk eller 2826 9612